Våre Tjenester

Miljøsanering

Har du behov for miljøsanering?

Alle tiltak som omhandler byggverk må kartlegges for å finne ut om bygget inneholder miljø- og helseskadelig avfall. La oss utføre denne jobben for deg.

Innvendig riving og miljøsanering

H2 Miljø har fokus på miljøaspektet når det kommer til saneringsarbeid.

Kravene i TEK17 sier at tiltak over 100 eller som produserer mer enn ti tonn avfall, må kartlegges i forkant av eventuell riving eller rehabilitering for å finne ut om bygget inneholder helse- og miljøskadelig avfall. Ut i fra dette kravet skal det utarbeides en miljøsaneringsrapport for alle tiltak som skal utføres.

Erfaringsmessig kan det forekomme funn av helse- og miljøskadelig avfall i eldre og nyere bygg. I eldre bygg finnes det ofte forekomster av  eksempelvis asbest, tungmetaller PCB holdig avfall, gulvbelegg. Dette avfallet sanerer vi for å få det bort fra kretsløpet og må leveres til godkjent deponi.

Vi har lang erfaring med sanering i forbindelse med både riving og rehabilitering. Vi utfører jobben på en trygg og sikker måte og i henhold til retningslinjer for håndtering av miljøskadelige stoffer.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle